Termen en profielen

Hieronder vind u termen die met gevelbekleding te maken hebben. Bekijk ook veelvoorkomende gevelbekleding profielen.

 

Gevel

De gevel is de buitenmuur van een gebouw, het van buitenaf zichtbare deel van de muur. Onder “gevel” wordt meestal de “voorgevel” verstaan. Net als vloeren en daken zijn gevels elementaire bouwdelen die in ieder bouwwerk terug terugkomen. De eisen die aan gevels gesteld kunnen worden zijn afhankelijk van het soorten gevels en natuurlijk de invalshoek als constructief, esthetisch e.d.

 

Gevelbekleding

Gevelbekleding bepaalt in hoge mate de uitstraling van een gebouw. Of het nu gaat om een bedrijfspand, een appartementencomplex of een woonhuis: de gevel moet fraai en bovenal duurzaam zijn.

 

Geveldetaillering

Het geheel van onderdelen van een gevel die samen het totaalbeeld van de gevel bepalen.

 

Gevelisolatie (buitenzijde)

Gevelisolatie aan de buitenzijde (“straatzijde”) wordt, ook in Nederland, op grote schaal toegepast in nieuwbouw en renovatie zowel in woningbouw als utiliteitsbouw.
De opbouw is in het algemeen als volgt, zie figuur:

  1. Isolatie
  2. Bevestiging met lijm en soms met extra pluggen
  3. Wapeningslaag met een wapeningsnet
  4. Sierpleister

Belangrijke redenen om gevelisolatie toe te passen zijn: een fraai uiterlijk, de maatregel die het meeste energie in gebouwen bespaart, bouwtechnisch beter, verhoging van het woon- en gebruikscomfort.

 

Gevelbekledingsysteem

Een gevelbekledingsysteem is opgebouwd uit regelwerk met een bekleding die uit veel verschillende materialen kan bestaan. In de opbouw kunnen we de gevelisolatie aanbrengen waardoor we ruimte besparen. Achter het regelwerk passen we een damp-open, vochtkerende folie toe. Aan de binnenzijde van de constructie (warme zijde) passen we een dampremmende folie toe. Erg belangrijk is dat we direct achter de gevelbekleding voldoende ventilatie aanbrengen omdat er anders condensatievocht in de constructie komt en het regelwerk kan gaan rotten. De regel is een doorgaande geventileerde spouw van minimaal 20 mm.

 

Open gevelbekleding

Bij een open gevelbekleding worden de delen met een onderlinge afstand van circa 10 mm van elkaar bevestigd. Hierbij is het van belang dat we een damp-open en UV bestendige folie toepassen achter de delen.

 

Gesloten gevelbekleding

Bij een gesloten gevelbekleding bevestigen we de profielen aaneengesloten ofwel overlappend op het regelwerk. Het is van groot belang voor een goede ventilatie achter de delen zorg te dragen om vocht problemen te voorkomen.

 

Fijn bezaagd

De plank is fijnbezaagd, wat betekent dat de plank iets ruw is.

 

Dosse zagen

Dosse is de meest gangbare manier van zagen het hout wordt op een tangentiale manier gezaagd, dat wil zeggen dat het hout evenwijdig gezaagd wordt. Dosse hout is te herkennen aan de mooie vlammen die op de breedste kant zicht baar zijn. Aan de kopse kant van het hout kan je zien dat de nerven een mooie boog maken, dit zogt voor de vlammen in het hout. Het voordeel van dossen zagen is dat er minimaal verlies wordt geleden bij het verzagen van hout. Het grote nadeel is echter dat het hout makkelijk krom trekt  door de spanning van de nerven.

 

Kwartiers zagen

Voor het zagen van kwartiers hout wordt de boomstam eerst in vier kwarten gezaagd. Nu kan je op de kopse kant van elke kwart zien dat de nerven een kwart cirkel maken. Om kwartierse planken te zagen van de kwarten wordt het hout zo gezaagd dat de waagt zoveel mogelijk haaks op de nerven van het hout staat. Kwartiers hout is te herkennen aan zijn rechtlijnigheid, op de kopse kant kan je zien dat de nerven haaks op de lange kant van het hout lopen. Het voordeel van kwartiers hout is dat het veel stabieler is dan dosse hout omdat spanning tussen de nerven minder is. Om die reden heeft kwartiers hout ede voorkeur voor meubelmakers. Het nadeel is dat er meer hout verlies wordt geleden bij het zagen en dat daarom de prijs van het hout duurder kan zijn.

 

Half kwartiers hout

Half kwartires hout is het hout waarbij de nerven schuin lopen. Eigenlijk dus alle vormen tussen dosse en kwartiers hout dus. Half kwartiers hout is in bijna elk opzicht te vergelijken met kwartiers hout met als verschil de werking van het hout. Half kwartiers hout werkt vanwege de langer nerf iets meer dan kwartiers hout. Ook dit hout is geliefd bij meubelmakers.

termen-en-profielen-1    termen-en-profielen-2.png

Houtcomposiet

Hout-kunststof-composiet (HKC) is een geperst materiaal bestaande uit hout en een thermoplastische kunststof (polymeer). Andere benamingen zijn houtcomposiet of (in het Engels) WPC. HKC is een hybride materiaal dat uit minimaal twee verschillende grondstoffen wordt geproduceerd. Voor het hout kunnen loof- en/of naaldhoutvezel of houtmot worden gebruikt. Het werd rond 1990 ontwikkeld met als doelstelling het esthetische karakter van hout met de onderhoudsvriendelijkheid van kunststof te verenigen. Het wordt vooral verkocht in de toepassing van vlonderdelen en schuttingen als alternatief voor bijvoorbeeld hout.

De kwaliteit van HKC is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het hout (soort hout, vocht, sterkte, grofheid) en soort kunststof welke wordt toegepast. Daarnaast zijn ook de verhouding van hout/kunststof in de composiet en het productieproces sterk van invloed op de kwaliteit. Veel kwalitatief mindere producten ontstaan omdat producenten/handelaars de verschillende stadia van ontwikkeling, innovatie, grondstof tot en met productie niet in zijn geheel beheersen. Dit is bij de productie van hout-kunststof-composiet essentieel om een kwalitatief probleemloos eindproduct te verkrijgen dat duurzaam is en niet binnen een aantal jaren bijvoorbeeld sterk verkleurt, sterke werking kent (krom trekken) en/of scheurt.

Het productieproces bestaat uit het persen van een granulaat in een extruder door een extrusieprofiel gevolgd door het gecontroleerd afkoelen in lucht of in water. Door wormwielen in de extruder wordt de grondstof gemalen, gemengd en opgewarmd. In samenwerking met promotors kan er een binding ontstaan tussen de kunststof en het hout. Snelheid van de extrusie is tussen 0,5 en 3 meter per minuut. Bron www.wikipedia.org