(Dark) RedMeranti

(Dark) Red Meranti is de commerciële benaming voor een vrij groot aantal ingevoerde soorten die tot het geslacht Shorea behoren. Andere Shorea-soorten met gelijkaardige kleur en structuur kunnen eveneens worden ingesloten.

 

Houtbeschrijving: Het kernhout is roodbruin tot rozebruin,zeer gevarieerd van kleur in functie van de soort, terwijl bovendien binnen eenzelfde soort kleurvariaties kunnen optreden. In het algemeen ligt de tint van hout in verse toestand tussen roze-rooden purperbruin; bij droging enden zich in Maleisië en Indonesië. Het overgrote deel van het geïmporteerde massieve hout is afkomstig uit Maleisië, hoofdzakelijk uit Peninsular Maleisië en in minderemate uit Sabah. Het gaat bijna exclusief om ruw gezaagd hout, al zijn er ook beperkte hoeveelheden geschaafd hout verkrijgbaar.

Herkomstgebieden: (Dark) Red Meranti groeit enkel inde regenwouden van Zuid-Oost-Azië.
De belangrijkste voorraden bevin-tangentiale vlak (dosse) kan af en toe een vage vlamtekening tonen. In het kernhout kunnen kleine boordergaatjes voorkomen met een doorsnede van ten hoogste 1 mm. Deze gaatjes zwarte wormsteek –pinholes zijnafkomstig van bepaalde nathoutboorders. Ze tasten alleen het hout op stam of zeer vers hout aan. In gedroogd hout zijn deze nathoutboorders vernietigd en is zwarte wormsteek verder onschuldig, zonderinvloed op de duurzaamheid of op de mechanische eigenschappen.

Toepassingen: (Dark) Red Meranti behoort tot de meest veelzijdige houtsoorten. Hoewel
het zijn belangrijkste toepassing vindt als buitenschrijnwerk,hoofdzakelijk ramen en deuren

Duurzaamheidsklasse: Door het grote aantal Shoreasoorten dat rode meranti kan leveren, waarvan elke soort een andere duurzaamheid en impregneerbaarheid heeft is het moeilijk één classificatie te geven.

Kwaliteiten: De houtinvoer en houthandel hanteert voor het ruw gezaagde hout de Maleisische keuringsregels.

dark-redmeranti-gevelbekleding