Brandvertragende gevelbekleding

Hout wordt voor heel veel verschillende toepassingen gebruikt en is er in haast nog meer verschillende soorten en samenstellingen. Daarom zijn er ook veel verschillende normen op hout van toepassing en zijn er verschillende methodes om hout brandvertragend te impregneren. Wat de beste methode is hangt van heel veel factoren af. Enkele behandelen we hieronder. Wij kunnen alle soorten hout brandvertragend maken volgens de geldende normen.

Welke normen en wetgeving zijn van toepassing op brandvertragend hout?

Welke norm van toepassing is hangt af van de toepassing van het hout en/of gestelde eisen. Wil je bijvoorbeeld hout gebruiken in gebouwen als trap, in een vluchtweg, voor een gevel, voor een vloer of in de constructie dan gelden de eisen uit het bouwbesluit 2012. Is hout verwerkt in zaken als decoratiemateriaal of meubels dan gelden de eisen uit artikel 7.4 van het bouwbesluit zijnde aankleding van een (besloten) ruimte. Tot slot kan de controlerende overheid specifieke eisen stellen als zij vindt dat de brandveiligheid in het geding is.

 • Bouwbesluit 2012
 • Artikel 7.4
 • NEN 6064
 • NEN 6063
 • NEN 6065
 • NEN 6069
 • ISO 6940
 • ISO 6941
 • NEN 1101
 • NEN 1102
 • NEN-EN 13501-1

De dompelmethode voor brandvertragend hout

De dompelmethode wordt gebruikt voor grotere hoeveelheden hout of een betere impregnatie. In plaats van het hout drie keer of meer te moeten behandelen door middel van sprayen wordt er gebruikt gemaakt van grote dompelbakken. Dit is niet alleen efficiënter, maar leidt ook tot hogere normen.

dompelmethode-brandvertragend-hout

De autoclaaf methode om hout brandwerend te maken

Een maximale brandwerendheid kan bereikt worden met behulp van de autoclaaf methode. Hierbij wordt hout onder hoge druk brandvertragend geïmpregneerd. Daarnaast geeft de computergestuurde autoclaaf methode maximale zekerheid of er voldoende impregneervloeistof is opgenomen. Daarnaast is het een gemakkelijk en efficiënte werkwijze omdat het hout zo met pallet en al in de autoclaaf kan worden behandeld. http://www.brandwerendimpregneren.nl

autoclaaf-methode

Safewood

SafeWood® is het brandvertragende hout van Foreco. Een product dat bijdraagt aan een grotere veiligheid in gebouwen. En tijdens calamiteiten zijn waarde bewijst. SafeWood® zorgt ervoor dat vlammen zich nauwelijks uitbreiden. Verder vermindert het vuur en rook. Daardoor blijven vluchtwegen langer en veiliger begaanbaar.

SafeWood® is het brandvertragende hout van Foreco. Een product dat bijdraagt aan een grotere veiligheid in gebouwen. SafeWood® zorgt ervoor dat vlammen zich nauwelijks uitbreiden. Verder vermindert het vuur en rook. Daardoor blijven vluchtwegen langer en veiliger begaanbaar.

Uitgebreid toepasbaar
De brandvertragende werking van SafeWood® wordt verkregen door een speciale impregnatie met neutraliserende stoffen. Dat vergroot de toepassingsmogelijkheden van hout aanzienlijk voor plaatsen waar volgens het Bouwbesluit brandveiligheidseisen gelden. Bijvoorbeeld in galerijen, openbare gebouwen en trappenhuizen. SafeWood® voldoet aan EUROKLASSE B (TNO getest).

Binnen en buiten
SafeWood® is een veilig en esthetisch verantwoord product. Dat bovendien in nagenoeg elke omgeving naadloos inpasbaar is, zowel binnen als buiten. Doordat SafeWood® niet hygroscopisch is wordt het zelfs toegepast in zwembaden of andere extreem vochtige (recreatie)ruimten. De afwerking met een verfsysteem beschermt de brandvertragende werking bij buitentoepassing tegen verwering.

Een meerwaarde in elke constructie
SafeWood® geeft elk bouwproject meerwaarde. Niet alleen door een vergroting van de brandveiligheid. Ook draagt het bij aan een solide constructie die bij calamiteiten zijn sterkte behoudt. Dit in tegenstelling tot staalconstructies. Het is dan ook aan te bevelen SafeWood® in bouwkundige constructies op te nemen.

Maatwerk volgens specificatie
SafeWood® is leverbaar in naaldhout en loofhout. Afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. SafeWood® wordt op bestelling gemaakt en besteksmatig geproduceerd. Volledig op maat en volgens elke specificatie.

Bron: foreco.nl

Flame Delay PT

Flame Delay® PT brandvertragend behandeld hout- en plaatmateriaal is onder vacuüm en druk geïmpregneerd met brandvertragende zouten.

Onafhankelijke testen hebben aangetoond dat Flame Delay® PT uitstekende brandeigenschappen heeft zonder afbreuk te doen aan andere technische eigenschappen zoals sterkte en duurzaamheid. Flame Delay® PT is niet giftig en is onschadelijk voor het milieu. Flame Delay® PT is geur- en kleurloos en laat na behandeling geen residue achter op het houtoppervlak.

Toepassing

 • Flame Delay® PT kan in de meeste gevallen onafgewerkt worden toegepast in interieurtoepassingen.
 • Flame Delay® PT voldoet aan de Europese richtlijnen (NPR-CEN/TS 15912) met betrekking tot hygroscopiteit voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
 • Voor buitentoepassingen dient het met Flame Delay® PT behandelde materiaal afgewerkt te worden met een geschikte coating om uitloging van de brandvertrager te voorkomen.
 • Flame Delay® PT behandeld hout kan met de meeste gangbare verfsystemen worden afgewerkt.

Brandklasse
Voor een breed scala aan houtsoorten kan met Flame Delay® PT worden voldaan aan brandklasse B, S2-d0 conform de Europese norm NEN-EN 13501-01 / Klasse 1 NEN 6065. Vraag uw leverancier om een actueel overzicht van de geteste houtsoorten. Flame Delay® PT wordt geleverd met KOMO productcertificaat 33124/08 conform beoordelingsrichtlijn (BRL)0602.